dilluns, 2 de juliol de 2012

Aproven les PAU els 45 alumnes presentats

Tot l'alumnat que va aprovar el batxillerat en la convocatòria de maig, el 90 % de l'alumnat matriculat a l'Escola, ha superat satisfactòriament les proves d'accés a la Universitat (PAU) que es van portar a terme a mitjans de juny a la UPC de Vilanova i la Geltrú.

D'aquest 100% d'aprovats cal destacar tres mencions honorífiques atorgades als alumnes Loreto Domingo, Xavier Hernàndez i Éric Massip. Una menció honorífica s'obté quan la qualificació de la fase general (sobre 10 punts) es supera amb una nota superior a 9.

Tot el professorat de l'Escola felicita l'esforç i els excel·lents resultats d'aquesta promoció de batxillerat.