El Projecte


L'Escola Pia Sitges és una comunitat educativa amb més de 80 anys de presència i servei, que ens definim com una escola oberta a tothom, arrelada a la nostra cultura i cristiana. Ens caracteritza un compromís ferm per a promoure l'educació integral de les persones, tenint molta cura del desenvolupament acadèmic i personal del nostre alumnat, una adequació constant als mitjans educatius i a les necessitats de l'entorn social tot sentint-nos arrelats a la vil·la i el país.

L'Escola Pia Sitges és una escola concertada amb dues línies, des de P3 fins a Batxillerat.

INFANTIL (3 a 6 anys): P3, P4, P5.

PRIMÀRIA (6 a 12 anys): 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P.

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (12 a 16 anys): 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO.

BATXILLERAT (16 a 18 anys): 1B, 2B.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (document) 

SUMMEM: LA INTERDISCIPLINARIETAT A L'AULA 

EL PROJECTE DE DIMENSIÓ INTERIOR DE LES PERSONES de l'Escola Pia de Catalunya

LA PROTECCIÓ DELS INFANTS I JOVES a l'Escola Pia de Catalunya

QUÈ VOLEM DIR QUAN DIEM PASTORAL  a l'Escola Pia de Catalunya?

OPCIÓ PASTORAL A L'ESCOLA  de l'Escola Pia de Catalunya

L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. L'Equip d'Orientació Escolar (DOE) 

LA NOSTRA HISTÒRIA  *Font: Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE  Document aprovat pel Consell Escolar


LA NOSTRA VISIÓ

Treballar amb tot l’alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials, de manera sistemàtica, dins i fora de l’aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d’escola harmònic i serè.

Integrar, en totes les àrees, el treball de la dimensió social, emocional i interior de les persones, en el marc del pla d’acció tutorial i pastoral amb la participació activa de tota la comunitat educativa.

Elaborar una proposta d’organització de les Institucions Educatives que es fonamenti en una utilització flexible dels recursos, de l’espai i del temps, que prioritzi el treball per competències, l’ús de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores, i que augmenti el seu caràcter inclusiu.

Promoure a l’Escola Pia un model d’organització obert, que permeti treballar en xarxa i que afavoreixi l’adaptació a la diversitat i a les necessitats educatives de l'entorn.  


 

ELS NOSTRES VALORS
La nostra escola vol ser:  OBERTA / ACOLLIDORA / INNOVADORA / PARTICIPATIVA / ARRELADA / CRISTIANA / TRANSFORMADORA