dijous, 26 de gener de 2012

Exposició oral dels Treballs de Recerca de Batxillerat

El passat dijous 26 de gener es van constituir els diferents Tribunals dels Treballs de Recerca on l'alumnat que cursa 2n de Batxillerat va presentar públicament les seves investigacions. Aquests Treballs, tutorats pel professorat de secundària, permeten als alumnes de Batxillerat mostrar l'adquisició d'aquells coneixements i habilitats apresos al llarg de la seva escolarització i aplicar-los a l'àmbit de la recerca. Un cop avaluats aquests Treballs i en funció de la seva qualitat i rigor, els diversos Tribunals adreçaran una proposta personalitzada a molts d'aquests alumnes per tal que presentin les seves investigacions en diferents concursos i simposis.