dilluns, 4 de setembre de 2017

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Termini per presentar la sol·licitud: 13 d'agost al 28 de setembre del 2017

Tipus d'ajuts:
  • Alumnes per presentar necessitats específiques de suport educatiu de discapacitat o trastorns greus de conducta
  • Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o trastorn greu de conducta
  • Alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.