dimarts, 11 d’octubre de 2016

Inici del Projecte professional per a l'alumnat de 2n de batxillerat

Un dels molts objectius de l'etapa de batxillerat és que tots els nois i noies prenguin una correcta decisió en relació al seu futur acadèmic i professional. Una decisió que ha de ser responsable, ambiciosa i realista. És des d'aquesta consciència que al llarg de l'etapa de batxillerat es dissenyen tot un seguit d'activitats, tallers i visites orientades a afavorir una correcta elecció. Una de les activitats més valorades és l'elaboració del Projecte professional. Un projecte on comptem amb la col·laboració d'un equip extern de persones (Living a Job Consulting) que mitjançant test, entrevistes individuals i dinàmiques de grup elaboren aquest projecte. El resultat serà lliurat a l'alumnat i les seves famílies el 16 de desembre.