dimarts, 5 d’abril de 2016

SUMMEM: 1r d'ESO inicia un itinerari d'aprenentatge

Com hauria estat la teva vida si haguessis sigut un nen o nena romà? Prenent aquesta qüestió com a eix vertebrador, l'alumnat de 1r d'ESO ha començat un itinerari d'aprenentatge que inaugura un nou projecte pedagògic (SUMMEM) en el marc de l'Escola Pia de Catalunya. 
Al llarg de tres setmanes i en horari d'11,15h a 13,15 de dilluns a dijous, els nens i nenes de 1r d'ESO treballaran de forma cooperativa i aniran descobrint diferents aspectes de l'economia, la política, la societat, la cultura i la religió de la civilització romana. El resultat d'aquesta recerca es presentarà en un e-portafoli de l'aplicació Mydocumenta.