dimarts, 8 de setembre de 2015

CARTA de l'Equip de Govern de l'Escola Pia de Catalunya

"Benvolguts, benvolgudes

Tots sabem que un dels drames del l’inici d’aquest segle XXI és el de les persones refugiades. Persones, homes i dones, infants i avis que per motius diversos es veuen obligats a deixar la seva terra per anar a viure qui sap on i fent qui sap què.

Nosaltres podem mantenir-nos com a simples espectadors de tristes imatges i tràgiques estadístiques, o bé sentir una crida a la solidaritat.

Un cop més, l’Escola Pia de Catalunya vol passar de les paraules als fets. Les nostres institucions i entitats  sempre han estat agents de sensibilització, i sabem que l’acció és el mitjà més transformador de la persona i de la realitat..."