dimarts, 25 de novembre de 2014

RECORDATORI: 
Les eleccions per a la renovació de la vacant dels representants de pares i mares se celebrarà el proper dimecres dia 26 des de les 16h30 fins a les 18h00.
Tota la documentació està exposada a la cartellera de l’escola d’acord amb la Resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ENS/2160/2014.