dilluns, 10 de juny de 2013

Proves de Cambridge

Àlbum
El passat dimecres 5, 20 alumnes de 6è es van presentar a les proves de Cambridge per assolir el nivell de Flyers.
Un any més l'escola ofereix la possibilitat d'adquirir aquests títols. Van haver-hi molts nervis però es pot dir
que... prova superada!